Wettelijke registraties

Wettelijke registraties en beroepsverenigingen

Ik neem ten behoeve van kwaliteitseisen, voortvloeiend uit beroepsregistraties, deel aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en andere registratie-eisen. Ik houd mij aan de beroepscode.
In verband met de eis van zorgverzekeraars neem ik deel aan de Stichting Benchmark GGZ in de vorm van ROM-vragenlijsten voor meting van voortgang behandeling.

Wettelijke registraties en beroepsverenigingen

Gezondheidszorgpsycholoog, specialist (klinisch psycholoog) BIG registratie 59015551925, Psychotherapeut BIG registratie 7905551916,  Kinder- en jeugdpsycholoog/orthopedagoog.
De NVVP Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten.

Supervisor en lid van de specialistische verenigingen

NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), VGCt (Vereniging voor Gedrags-en Cognitieve therapie), NVGP (Nederlandse Vereniging voor groepspsychotherapie). 

 

Beroepscode psychologen

Beroepscode psychotherapeuten

Kwaliteitsstatuut ter inzage in praktijk

Contact

Wettelijke registraties en beroepsverenigingen

Ik neem ten behoeve van kwaliteitseisen, voortvloeiend uit beroepsregistraties, deel aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en andere registratie-eisen. Ik houd mij aan de beroepscode.
In verband met de eis van zorgverzekeraars neem ik deel aan de Stichting Benchmark GGZ in de vorm van ROM-vragenlijsten voor meting van voortgang behandeling.

Wettelijke registraties en beroepsverenigingen

Gezondheidszorgpsycholoog, specialist (klinisch psycholoog) BIG registratie 59015551925, Psychotherapeut BIG registratie 7905551916,  Kinder- en jeugdpsycholoog/orthopedagoog.
De NVVP Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten.

Kamer van Koophandel

17228084

Supervisor en lid van de specialistische verenigingen

NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), VGCt (Vereniging voor Gedrags-en Cognitieve therapie), NVGP (Nederlandse Vereniging voor groepspsychotherapie). 

 

Beroepscode psychologen

Beroepscode psychotherapeuten

Kwaliteitsstatuut ter inzage in praktijk

Contact