Aanmelding

Aanmelding

U kunt zich per mail aanmelden en via uw huisarts een verwijzing vragen.

U kunt zich aanmelden voor Basis GGZ psychologische hulp en Specialistische psychologische zorg. Dit hangt van de ernst van uw problematiek af en de indicatiestelling. U dient de huisarts een passende verwijskaart te vragen.

Contact

Bereikbaarheid

De Fort Orthenlaan ligt tegenover de begraafplaats Groenendaal in de wijk Orthen. Er is voldoende parkeergelegenheid. Wanneer u met het openbaar vervoer komt, kunt u vanaf het station gebruik maken van lijn 63, 165, 166 halte Orthenseweg of lijn 68 halte Schanswetering. Het is ongeveer 20 minuten lopen vanaf het station.

Route

Bij verhindering

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur tevoren af te melden, anders worden de kosten in rekening gebracht.

Onkosten

De onkosten worden doorgaans geheel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Voor de Basis GGZ psychologische hulp is dit meestal een beperkt aantal gesprekken per kalenderjaar. Ook aan een eerste gesprek zijn kosten verbonden. Voor Specialistische GGZ is een groter aantal sessies mogelijk in verband met de ernst van uw problematiek. Deze worden vergoed door uw verzekeraar.

U heeft altijd wel de kosten van uw eigen risico die u per kalenderjaar heeft bij uw verzekeraar. Dat deel moet u zelf betalen. Voor deze zaken kunt u het beste zelf contact opnemen met uw verzekeraar.

Met de volgende verzekeraars heb ik een contract afgesloten: VGZ, CZ, Zilveren Kruis Achmea, DSW, De Friesland, ONVZ, Caresq, Menzis, Ditzo, Z & Z en ENO.

Voor zelfbetalers is de tariefprijs per sessie van 50 minuten 95,00 euro. Voor OZP, overig zorgproduct, kost een sessie 95,00 euro.

Vakanties en ziekte worden opgevangen door een waarneemgroep.

Contact

Hoe te handelen bij crisis

In geval van crisis dient u ten alle tijden contact op te nemen met uw huisarts voor verder onderzoek en verwijzing.

Voor overleg kunt u altijd per app of mail contact opnemen met mij op werkdagen. s

Waarneming

Gedurende vakanties en ziekte is er altijd een collega op de achtergrond beschikbaar als daar indicatie voor is. Deze wordt met u persoonlijk overlegd en door gegeven. 

Klachten

Bij klachten zou ik het fijn vinden als u deze met mij zelf bespreekt. Als we er niet goed uitkomen kunt u zich altijd wenden tot de LVVP, de Landelijke Vereniging Voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, waar ik lid van ben. 

Deze heeft een klachtenprocedure waar u gebruik van kunt maken. Klik hier voor de website van de LVVP