Marijke Verhoeven

Praktijk voor Psychotherapie & Zingeving

Contact

In verband met een volle praktijk kan ik geen nieuwe cliënten aannemen.

”Soms lukt het niet meer… je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.”

Welke problemen?

In de eerste fasen wordt gekeken waaruit de problemen of klachten bestaan.
Zo nodig kan aanvullend (deel)psychologisch onderzoek gedaan worden….

Meer informatie

Visie op Hulp

Mijn persoonlijke ervaring is dat wanneer er problemen of klachten zijn, hier altijd een reden voor is. Het is nooit zomaar….

Meer informatie

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor Basis GGZ psychologische hulp en Specialistische psychologische zorg. Dit hangt van de ernst van uw problematiek af en de indicatiestelling….

Meer informatie

Wettelijke registraties